Over ons


E-chopper Achterveld is een initiatief van Klein Agteveld. Klein Agteveld is gespecialiseerd in het begeleiden van jongeren en jong volwassenen, bij wie het schoolsysteem of een reguliere baan om verschillende redenen niet past. Klein Agteveld heeft voor deze jongeren een duidelijk doel voor ogen: het leren functioneren in groepsverband, rekening leren houden met anderen, het oefenen van sociale vaardigheden en het leren van nieuwe vaardigheden.

Bij E-chopper Achterveld krijgen deze jongeren een rol bij de verhuuractiviteiten en krijgen ze de kans om een volgende stap te zetten in hun maatschappelijke ontwikkeling. Zij worden op professionele wijze begeleid door ons team van Klein Agteveld.

Meer weten over de activiteiten van Klein Agteveld? Klik hier.

face 1